Hier vindt u juridische informatie over de inhoud van de Migros-website.

Toepassingsgebied

Deze informatie en gebruiksregels hebben betrekking op de website SoFine, de website ProLaTerre, de website SoFine for Chefs en andere websites die verwijzen naar https://www.sofine.eu/nl/, https://www.prolaterre.com/ en https://www.sofineforchefs.com/ (hierna gezamenlijk de “website” genoemd).
Ze worden beheerd door de in het impressum van het portaal vermelde rechtspersoon of natuurlijke persoon (hierna “exploitant”). Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om op het betreffende portaal en op andere websites van rechtspersonen van de Migros-gemeenschap speciale regelingen te treffen.
De informatie en de gebruiksregels kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De wijzigingen zijn bindend.

Intellectuele eigendom en andere rechten

Behoudens andere regelgeving is de exploitant de eigenaar van het portaal. Alle merken, namen, titels, logo’s, afbeeldingen, ontwerpen, teksten en andere materialen die erop worden gebruikt, zijn eigendom van een juridische entiteit van de Migros-gemeenschap of een contractuele partner van dezelfde.
Door de pagina’s te openen, te downloaden of te kopiëren worden geen rechten verkregen (gebruiksrechten, intellectuele eigendomsrechten, enz.). De (volledige of gedeeltelijke) reproductie, transmissie (elektronisch of met andere middelen), wijziging, koppeling of gebruik van het portaal voor openbare of commerciële doeleinden is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De exploitant sluit elke aansprakelijkheid uit (met inbegrip van nalatigheid) die zou kunnen voortvloeien uit de toegang of de onmogelijkheid tot toegang tot het portaal of tot afzonderlijke elementen ervan en uit het gebruik ervan. De toegang tot het portaal en het gebruik ervan, evenals de back-up of archivering van de overgedragen gegevens, worden niet gegarandeerd.

Het portaal bevat links naar websites van derden. Deze pagina’s worden niet door de exploitant geëxploiteerd of gecontroleerd. De exploitant wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud en de naleving van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming door de exploitant van de gelinkte sites.

Gegevensoverdracht via internet

Het internet is een open netwerk dat voor iedereen toegankelijk is en wordt daarom over het algemeen niet als een veilige omgeving beschouwd. Hoewel de afzonderlijke gegevenspakketten over het algemeen gecodeerd worden verzonden, geldt dit niet voor de verzender en de ontvanger. Bovendien is het mogelijk dat gegevens naar het buitenland worden verzonden en dus mogelijk naar een land met een lager niveau van gegevensbescherming dan Zwitserland of de Europese Economische Ruimte, zelfs als de verzender en de ontvanger zich in Zwitserland of de Europese Economische Ruimte bevinden. De exploitant is niet aansprakelijk voor de veiligheid van de gegevens tijdens de overdracht via het internet.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrieven worden alleen naar klanten gestuurd op hun uitdrukkelijk verzoek. Abonnementen op nieuwsbrieven kunnen te allen tijde worden opgezegd. Informatie hierover vindt u op de betreffende nieuwsbrieven.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze privacy- en cookieverklaring.

Prijzen en beschikbaarheid van producten

De exploitant spant zich in om de etikettering van de producten (ingrediënten, voedingswaarde-informatie, allergie-informatie, land van productie, enz.) en de eventuele prijsinformatie op het portaal actueel te houden, maar kan dit niet garanderen. Met name in geval van wijziging van het product, verandering van leverancier, etc. Het kan voorkomen dat verschillende varianten van hetzelfde product (bijv. verschillende productielanden, fabrikanten, formuleringen) op hetzelfde moment in de filialen / in de online shops worden aangeboden. Uit praktische overwegingen beperkt de ondernemer zich er echter meestal toe een variant op het portaal aan te geven. Let daarom bij de aankoop altijd op de etikettering op het specifiek aangekochte product of de verpakking en eventuele omhulsels. Deze hebben voorrang boven de informatie op het portaal en andere websites

Alle vermelde prijzen zijn (behoudens andere vermeldingen) netto inclusief BTW in euro’s (EU).

Laatst bijgewerkt: November 2021